SKAL suoritealat ry

Kotimaan ja ulkomaan sopimus- ja säiliöliikennettä harjoittavien kuljetusyrittäjien oma erikoisjärjestö. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyhdistys.

Tietoa toiminnastamme

Päämäärämme ovat muun muassa

  • Jäsenten avustaminen koti- ja kansainvälisen liikenteen kysymyksissä
  • Logistiikkaan liittyvien asioiden tiedonvälitys jäsenkunnalle
  • Kehittää ja tuottaa jäsenkunnan kulloinkin tarvitsemia erityispalveluita
  • Olla osaava palvelujen tarjoaja logistiikkaan liittyvissä asioissa

Olemme asiakasläheinen palvelukokonaisuus ja ammattimainen osaaja koti- ja kansainvälisen liikenteen kysymyksissä.

Jäsenemme

Jäseninämme on reilut 500 kuljetusyrittäjää ja kuljetusliikettä, joilla on yhteensä 4000 kuljetusyksikköä ammattiliikenteessä.

SKAL S jäsenyritykset ovat tyypillisiä kotimaisia pk-yrityksiä. Vanhin jäsenyrityksemme on perustettu jo 1800-luvun lopulla.

Jäsenistömme toimintaympäristö

Alan asiakaskunta muodostuu suomalaisista ja ulkomaisista kaupan, teollisuuden ja logistiikka-alan yrityksistä sekä erityistoimialoilla (mm. hinaus- ja muuttopalvelut) myös yksityisyrittäjistä.

SKAL suoritealat ry:n jäsen saa neuvontaa lainsäädäntöön, kuljetustalouteen ja tekniikkaan, verotukseen ja liikennelupa-, työmarkkina- sekä ulkomaanliikenteen kysymyksiin liittyviin asioihin eri kuljetussuoritealoilla.

Yhteistyöverkostomme

Teemme laajaa yhteistyötä

Yhteistyökumppaneitamme kotimaassa ovat muun muassa Helsingin Kauppakamari, Suomalais-venäläinen kauppakamari, Suomi - Seura, Veronmaksajain keskusliitto, Rahtarit, Huolintaliikkeiden liitto, Logistiikkayritysten liitto ja Suomen Muuttopalveluyritykset.

Kansainvälisellä tasolla teemme laaja yhteistyötä. Kumppaneitamme ovat muun muassa ITD Tanska, SÅ Ruotsi, BGL Saksa, TLN Hollanti, AISÖ Itävalta, AFTRI Ranska, ASTIC Espanja, ASMAP Venäjä, ERAA Viro, ZMPD Puola ja Transfrigoroute International.